Ako ste už možno postrehli, od 15. novembra 2019 sa budú na Slovensku meniť pravidlá pre lietanie s dronmi. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, ako budete môcť po novom lietať s dronmi na nekomerčné aj komerčné účely. Celé znenie nového nariadenia, z ktorého vychádza tento článok, si môžete pozrieť cez tento odkaz.

Dopravný úrad SR (DÚ SR) v novom rozhodnutí z 30. 10. 2019 upravil časť niektorých všeobecných pravidiel, ktoré platia plošne pre všetkých pilotov dronov.

 1. Prvou zmenou je úprava maximálnej výšky letu s dronom v neriadenom vzdušnom priestore triedy G, kedy je možné lietať do výšky 120 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 30 m od bezpilotného lietadla. V praxi tak reálne bude možné legálne lietať v niektorých prípadoch aj vyššie než 120 metrov.
 2. Druhou zmenou je vykonanie letu v okrsku neriadeného letiska (ATZ) po koordinácií s prevádzkovateľom takéhoto letiska. V tomto prípade nie je nutné dodržiavať výšku maximálne 120 metrov.
 3. V prípade, že chcete z bezpilotného lietadla rozprašovať chemické látky alebo ho použiť na zhadzovanie predmetov, je to možné ak ide o vykonanie leteckých prác a máte na to povolenie od DÚ SR.

DÚ SR tiež rozdelil prevádzku bezpilotných prostriedkov na dve kategórie – A a B. V kategórii Ahobby piloti lietajúci na nekomerčné účely, kategória B pokrýva komerčné činnosti, ktoré sú vykonávane za odplatu.

Kategória A – Nekomerčné lietanie

V tejto kategórii sú piloti, ktorí s dronom lietajú len ako hobby. Spadá tu väčšina pilotov dronov na Slovensku. Kedy ste teda hobby pilot? Podmienkou je, že lety nevykonávate za odplatu – teda inými slovami, že vám za let či zábery nikto neplatí. V opačnom prípade už ide o komerčné lietanie, na ktoré sa vzťahujú nariadenia v kategórii B (viď nižšie). V prípade dodržania pravidiel nižšie teda na hobby let s dronom nepotrebujete žiadne špeciálne povolenie, pilotný preukaz ani poistenie a môžete bez obáv lietať.

Novinkou je rozdelenie dronov podľa kategórii vzhľadom na ich vzletovú hmotnosť, ktoré sa rozdelili na podskupiny C0 až C4.

 1. bezpilotným lietadlom triedy C0 je diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá neprekračuje 250 g. V tomto prípade je to napríklad Ryze Tello či nový DJI Mavic Mini.
 2. bezpilotným lietadlom triedy C1 je diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 250 g a neprekračuje 900 g. V tomto prípade ide napríklad o DJI Spark, DJI Mavic Air či DJI Mavic Pro.
 3. bezpilotným lietadlom triedy C2 je diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 900 g a neprekračuje ako 4 kg. V tejto kategórii sú napríklad modely DJI Mavic 2 Zoom / Pro, DJI Phantom 4 , DJI Inspire 2.
 4. bezpilotným lietadlom triedy C3 je diaľkovo riadené lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 4 kg a neprekračuje 25 kg a s typickým rozmerom menej ako 3 m. V tomto prípade napríklad DJI Matrice 200.
 5. bezpilotným lietadlom triedy C4 je model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 4 kg a neprekračuje 25 kg.

Tieto triedy sa následne delia na ďalšie podkategórie, v rámci ktorých sú bližšie upresnené podmienky, za ktorých je možné vykonať lety s týmito bezpilotnými lietadlami.

Podkategória A1 (platí pre drony v podskupine C0 a C1)
 • Pre tieto drony platia všeobecné pravidlá vydané DÚ SR.
 • Je zákazané prelietavať nad zhromaždiskami ľudí.
 • Maximálna vzdialenosť pre let je 1000 metrov.
 • Je nutné udržať priamu viditeľnosť s dronom.
 • V riadenom okrsku letiska (CTR) je bez koordinácie s príslušeným stanovištom riadenia letovej prevádzky možné lietať najviac do 30 metrov a vo vzdialenosti najmenej 3,7 km od referenčného bodu letiska.
 • Pri použití Follow Me módu je možné lietať najviac do výšky 30 m nad úrovňou zeme a najviac 30 metrov od pilota pod podmienkou, že je možné takýto režim kedykoľvek prerušiť a bezpečne prevziať ovládanie.
Podkategória A2 (platí pre drony v podskupine C2)
 • Platí všetko z podkategórie A1.
 • Je potrebné lietať vo vzdialenosti viac ako 50 m od nezúčastnených osôb. To neplatí pre pilotov.
 • Je potrebné, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií, zhromaždenia ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma letísk, ochranné pásma leteckých pozemných zariadení alebo chránené územia.
Podkategória A3 (platí pre drony v podskupine C3 a C4)
 • Platí všetko z podkategórie A1.
 • Je potrebné lietať v takej vzdialenosti od nezúčastnených osôb, aby s prihliadnutím na spôsob pohonu a výkonu bezpilotného lietadla neboli takéto osoby vystavené nadmernému hluku, a aby v prípade mimoriadnej situácie, neboli prevádzkou diaľkovo riadeného lietadla alebo diaľkovo riadeného modelu lietadla ohrozené, najmenej však vo vzdialenosti 50 m od takýchto osôb. To neplatí pre pilotov.
 • V riadenom okrsku letiska (CTR) je možné bez koordinácie s príslušným stanovišťom riadenia letovej prevádzky lietať vo vzdialenosti najmenej 5,6 km od referenčného bodu letiska (ARP) a do výšky najviac 30 m nad úrovňou zeme.

Kategória B – Komerčné lietanie

Do tejto kategórie spadajú piloti, ktorí lety vykonávajú za odplatu. Je to napríklad lietanie na svadbe, reklamné videá ale napríklad aj použitie dronu určeného na postrekovanie plodín. V tomto prípade je na legálne prevádzkovanie dronu potrebné splniť nasledovne veci:

 • Získať pilotný preukaz (oficiálny názov je novom Preukaz pilota na diaľku)
 • Zabezpečiť registráciu dronu na DÚ SR
 • Zabezpečiť poistenie zodpovednosti za škodu v komerčnej poisťovni
 • Zabezpečiť prevádzkovú príručku
 • Viesť si letový denník

Podrobnejšie sme tieto veci rozpísali na našej stránke Academy by DroneRepublic.sk, v rámci ktorej pomáhame školiť pilotov dronov a pripraviť ich na teoretické aj praktické preskúšanie na DÚ SR a tiež vypracovať prevádzkovú príručku na mieru. Ak si chcete zabezpečiť povolenie na vykonávanie komerčných letov, kontaktujte nás.

Novinkou pre komerčné lietanie je možnosť so súhlasom DÚ SR a zabezpečení primeraného osvetlenia lietať aj v noci. V praxi to znamená, že je potrebné mať túto vec zahrhnutú v prevádzkovej príručke. V prípade, že potrebujete upraviť prevádzkovú príručku, kontaktujte nás na adrese obchod@dronerepublic.sk alebo telefonicky na čísle +421 948 180 131.

Výraznou zmenou tiež prešlo lietanie v riadenom vzdušnom priestore (CTR). V tomto smere je po novom potrebné len byť zastihnuteľný na dvoch telefónnych číslach namiesto doteraz platnej požiadavky vlastniť vysielačku a zároveň byť držiteľom preukazu rádiofonistu.

Minimálne 24 hodín pred vykonaním letu je potrebné poslať žiadosť emailom na adresu príslušnému stanovištu letovej prevádzky. Následne sa tiež nahlásiť telefonicky pred letom a po jeho vykonaní a prípadne počas letu v prípade zmien. Emailová žiadosť musí obsahovať:

 • a) názov riadeného vzdušného priestoru,
 • b) meno a priezvisko pilota na diaľku,
 • c) poznávaciu značku bezpilotného lietadla,
 • d) triedu a maximálnu vzletovú hmotnosť bezpilotného lietadla,
 • e) predpokladaný čas vzletu bezpilotného lietadla, Čl. 2 bod 58 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
 • f) predpokladaný čas pristátia bezpilotného lietadla,
 • g) náčrt hraníc vzdušného priestoru, v ktorom bude vykonaná činnosť bezpilotným lietadlom počas letu s priloženým obrázkom mapy s vyznačenou polohou bezpilotného lietadla,
 • h) maximálnu požadovanú výšku letu nad terénom,
 • i) dva telefonické kontakty na pilota na diaľku alebo zúčastnenú osobu; pilot na diaľku alebo zúčastnená osoba musia byť prostredníctvom nich telefonicky zastihnuteľní počas celého letu bezpilotného lietadla.

Sme radi, že pravidlá dostali lepšiu formu a sú prehľadnejšie ako v minulosti. Veríme, že DÚ SR teraz pripraví nejakú špeciálnu stránku, prípadne video, kde tieto pravidlá ľudskou rečou vysvetlí a zvýši povedomie o tejto problematike. Zo všetkého najdôležitejšia je z nášho pohľadu v tomto smere osveta. Preto ak sa vám tento článok páčil, určite ho zazdieľajte alebo pošlite kamošovi dronistovi, nech sa o zmenách dozvie tiež.

Dozdronovania.