Spoločnosť DJI vylepšuje svoj bezpečnostný systém Geospatial Environment Online (GEO) a v novej verzii prinesie aj na Slovensko pokročilejšie obmedzenia pre let v blízkosti letísk. GEO 2.0 uplatňuje najprísnejšie obmedzenia pre let dronov na obdĺžnik široký 1,2 kilometra okolo každej dráhy a trojrozmernej dráhy letu na oboch koncoch, kde lietadlá vzlietajú a klesajú. Flexibilnejšie obmedzenia geofencovania sa vzťahujú na oválnu oblasť do 6 kilometrov od každej dráhy. Tento tvar v podobe motýľa otvára viac priestoru na bokoch dráh na prospešné použitie dronov a rovnako aj oblasti pre let v nízkej nadmorskej výške viac ako 3 kilometre od konca pristávacej dráhy, pričom zvyšuje ochranu v miestach, kde sa tradične lietadla vyskytujú.

Ukážka tvaru bezletových zón v GEO 2.0

Doteraz firma aplikovala obmedzenia v podobe jednoduchých kruhov v smere od centra letiska bez ohľadu na polohu dráhy a smeru lietadiel. Novinkou bude tiež možnosť pridať dočasné bezletové zóny v prípade významných podujatí či prírodných katastrof. 
Bezletové zóny v praxi
Na Slovensku doteraz funguje len základná verzia bezletových zón. Nová verzia 2.0 by mala byť u nás a v ďalších krajinách spustená v priebehu februára. V praxi to bude znamenať, že DJI dron nebude možné v bezletovej zóne používať (vzlietnuť s ním) bez špeciálneho povolenia. V širších oblastiach bude aplikácia pilota upozorňovať na možné riziko spojené s lietaním v blízkosti letísk.